Leveringsbetingelser

Ferdigplen er ferskvare og derfor gjelder ikke returrett eller angrerett

Avhenting

Bestilt kvantum må hentes til avtalt tid, ettersom ferdigplen er en ferskvare. Avbestilling skal skje i rimelig tid, slik at vi kan selge partiet til andre kunder. Skjer ikke dette, kan kunden måtte betale hele eller deler av kvantumet.

Kunden skal alltid ta med seg vår informasjonsbrosjyre og gjøre seg kjent med denne. Om kunden ikke anser dette som nødvendig, bortfaller retten til reklamasjon. Plenpårull har ikke garantiansvar for varepartier som er skadet eller ødelagt fordi kunden ikke har fulgt de råd og anvisninger som er tilgjengelige gjennom vår informasjonsbrosjyre, nettsider eller direkte kontakt med oss.

Levering

Plenpårull reserverer seg for leveranseproblemer utenfor Plenpårull sin kontroll. Skulle varen være transportskadd ved ankomst, skal det umiddelbart gis beskjed til Plenpårull. Kunden skal alltid ta i mot informasjonsbrosjyren som følger partiet og gjøre seg kjent med denne. Om kunden ikke anser dette som nødvendig, bortfaller retten til reklamasjon helt. Plenpårull har ikke garantiansvar for varepartier som er skadet eller ødelagt fordi kunden ikke har fulgt de råd og anvisninger som er tilgjengelig gjennom vår informasjonsbrosjyre, nettsider eller direkte kontakt med oss.

Reklamasjon

En reklamasjon skal være meldt Plenpårull senest 8 dager etter henting eller levering. Ved en akseptert reklamasjon har kunden rett til å hente ny vare. Kunden kan bli pålagt å ta med seg de gamle varene tilbake. Ved reklamasjon må alltid kvittering fremvises. Plenpårull har ved reklamasjon rett til å kontrollere de varene som kunden ikke er fornøyd med. Dersom Plenpårull kontrollerer varen og det viser seg at kunden ikke har fulgt våre råd og anvisninger, kan kunden måtte betale de ekstraomkostningene dette har medført. Vi forbeholder oss retten til å erstatte defekte varer med likeverdige i de tilfellene identiske varer ikke er tilgjengelige. Privatpersoner betaler kontant ved levering.

NB! Som en regel skal ferdiggress alltid legges så fort som mulig etter henting/leveranse, senest dagen etter. Annet enn dette skal avtales med Plenpårull i hvert enkelt tilfelle.

Se også: